Algemene voorwaarden

De webwinkel ALLES OVER KINDEREN stelt afnemers via haar website www.allesoverkinderen.nl/cat in de gelegenheid haar producten te bestellen. Alles over Kinderen staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Utrecht onder het nummer 30221284.

De algemene leveringsvoorwaarden van Alles over Kinderen zijn van toepassing op alle leveringen van Alles over Kinderen. Door te bestellen geeft u aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

Alles over Kinderen heeft het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen. Voor reeds afgesloten overeenkomsten blijven de voorwaarden van kracht die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldig waren.

OVEREENKOMST

Een overeenkomst komt tot stand door verzending van de opdrachtbevestiging door Alles over Kinderen aan u, naar aanleiding van een door u gedane bestelling. De opdrachtbevestiging geschiedt direct na de bestelling in de vorm van een automatisch gegenereerde e-mail. Let op dat u een correct e-mail adres bij uw bestelling vermeldt!!!

PRIJZEN

Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

ASSORTIMENT

Ons assortiment is constant in beweging. Wij doen ons best om de website daarop af te stemmen. Het kan echter voor komen dat bepaalde artikelen tijdelijk niet voorradig zijn of zelfs uit de collectie zijn genomen. In dat geval nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

BETALING

Betaling geschiedt vooraf aan levering per overschrijving naar het rekeningnummer van Alles over Kinderen of via iDeal.

In overleg is het ook mogelijk de spullen zelf af te komen halen in en ter plaatse direct contant te betalen. Neem hierover vooraf contact met ons op per e-mail. Vanzelfsprekend worden u dan geen verzendkosten in rekening gebracht.

KLACHTEN

Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken worden slechts in behandeling genomen als deze binnen 8 werkdagen na ontvangst van de producten schriftelijk bij Alles over Kinderen zijn ingediend. Door overschrijding van de termijn van 8 werkdagen verliest afnemer alle rechten en bevoegdheden aangaande eventuele gebreken en/of klachten. Alles over Kinderen zal binnen 14 dagen de klacht trachten op te lossen. Alles over Kinderen zal u hierover schriftelijk berichten. Als een klacht terecht is, heeft Alles over Kinderen, conform het Burgerlijk Wetboek, het recht alsnog binnen redelijke termijn de overeenkomst na te komen door middel van herstel van het gebrek of vervanging van het product.

OVERIG

Ook voor transacties met consumenten in het buitenland geldt dat het Nederlands recht van toepassing is.

Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.
Volgende
Snelzoeken
 
Gebruik sleutelwoorden om het artikel te zoeken.
Geavanceerd zoeken
0 items
Er zijn geen artikelbeoordelingen
osCommerce